Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym . Pojazd musi być zarejestrowany na ubezpieczającego i co najważniejsze musi być zarejestrowane w Polsce . Wartość ubezpieczonego pojazdu powinna odpowiadać jego aktualnej wartości rynkowej. Towarzystwa . Polisa jest ważna jedynie z dowodem własności dla samochodów kupionych w Polsce lub oryginalnym kwitem odprawy celnej dla pojazdów kupionych za granicą.

 Zakres ochrony polisy Autocasco

Ubezpieczenie autocasco chroni przed stratami materialnymi związanymi z użytkowaniem samochodu. Przede wszystkim zapewnia odszkodowanie za auto, jeśli zniszczy je lub uszkodzi sam właściciel lub osoba przezeń uprawniona do prowadzenia pojazdu. Dotyczy to też sytuacji, gdy pojazd uszkodzą nieznani sprawcy lub zwierzęta. W zależności od wariantu, polisa AC może też chronić od kradzieży lub zniszczenia auta przez żywioły, takie jak: huragan, piorun grad, powódź, pożar, zapadanie się lub opadanie ziemi.