Agencja Ubezpieczeniowa OSTRZEGA !!!

Kary za brak OC. komunikacyjnego Z początkiem tego roku, obowiązują nowe, ustalone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. posiadacza pojazdu podlegającego rejestracji. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju pojazdu bez ważnego ubezpieczenia: samochody osobowe: 500,00 euro, samochody ciężarowe i autobusy: 800,00 euro, pozostałe pojazdy: 100,00 euro, oraz okresu użytkowania pojazdu bez ważnej polisy: do 3 dni - opłata wynosi: 20% kwoty uzależnionej od rodzaju pojazdu od 3 do 14 dni - opłata wynosi: 50% kwoty uzależnionej od rodzaju pojazdu powyżej 14 dni - opłata wynosi: 100% kwoty uzależnionej od rodzaju pojazdu Startujący od 15 lutego 2005 r. proces wymiany danych pomiędzy Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców a UFG ,pozwoli wychwycić pojazdy i ich właścicieli, którzy nie wykupili ustawowo obowiązkowej polisy ubezpieczenia OC.

Zapraszamy